Chính sách tuyển dụng

Nguồn nhân lực là mục tiêu quan trọng và là điều kiện ưu tiên hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển của Công ty CP Global Mind Việt Nam. Global Mind Việt Nam luôn hiểu rằng con người không còn đơn thuần là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Những chủ trương chiến lược, giải pháp đúng đắn và bước đi đột phá mà Ban Lãnh đạo đưa ra nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu hiện tại và lâu dài. Global Mind Việt Nam đặc biệt chú trọng việc đưa ra các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút đội ngũ lao động có chất lượng cao, tuyển dụng và bổ nhiệm đúng năng lực, đúng vị trí; trả công xứng đáng với năng lực làm việc và thành tích đóng góp.

Chính sách đào tạo

Để có được đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kỹ năng, Global Mind Việt Nam thường xuyên tổ chức đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ

Chính sách đãi ngộ

Global Mind Việt Nam đã và đang áp dụng một chế độ lương, thưởng và chế độ phúc lợi cạnh tranh nhằm đảm bảo giữ được người tài và thu hút được nhân sự như: tổ chức cho Cán bộ Nhân viên đi nghỉ mát hàng năm; khám sức khỏe định kỳ; các chế độ bảo hiểm cho CBNV; các chế độ thăm viếng, hiếu hỉ và các sự kiện khác diễn trong tròng đời sống CBNV như kết hôn, thai sản, sinh nhật và ốm đau,...