Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Thời hạn ứng tuyển

Chuyên viên KSNB

Số lượng 01

Tp.HCM

31, Tháng 8, 2017

1. Rà soát văn bản, xây dựng tài liệu và lập báo cáo

 • Soạn thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát của Phòng KSNB;
 • Rà soát hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán;
 • Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống kiểm soát được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả;
 • Lập báo cáo kiểm soát, phân tích đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Lập kế hoạch kiểm tra/kiểm toán, đánh giá các đơn vị

 • Lập kế hoạch kiểm tra/kiểm toán định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng;
 • Thiết kế các bước công việc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch.

3. Kiểm tra/kiểm toán và đánh giá thực tế các đơn vị

 • Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các Đơn vị trong Công ty;
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
 • Xác định các rủi ro cần kiểm soát, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch giảm thiểu những điều này;
 • Thảo luận, thống nhất các vấn đề rủi ro và giải pháp khắc phục với các Trưởng phòng ban liên quan.

4. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng KSNB

 • Đổ tuổi từ 25 tuổi đến dưới 30 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán
 • Kiến thức pháp luật: Có kiến thức hiểu biết chung về pháp luật, thông tư, hướng dẫn về tài chính kế toán, kiểm toán, thuế,…
 • Tiếng Anh: Nghe - Đọc - Viết tốt
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện rủi ro; Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
 • Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm kiểm soát/kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp có quy mô trên 3,000 lao động
 • Năng lực chung: Có khả năng phân tích, đo lường rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục
 • Phẩm chất cá nhân: Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, độc lập, khách quan và năng động

1. Ứng viên vui lòng điền thông tin theo Biểu mẫu "Thong tin ung vien"

2. Thông tin liên hệ:

 • Phòng Nhân sự - Điện thoại: +84 28 6296 4938 - Ext: 502
 • Email: tuyendung@globalmind.vn
Tải về Thong tin ung vien