Nhân lực

Đội ngũ nhân lực là những người có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông sản của Việt Nam cũng như trên các sàn giao dịch thế giới.