Sản lượng - Kho trữ hàng

Sản lượng cung ứng khoản 37 triệu lít nước dừa một năm, phục vụ thị trường Việt Nam và tại hơn 20 quốc gia và cùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Vị trí kho trữ hàng thuận tiện cho việc lưu thông và lưu trữ hàng hóa.