Đường tinh luyện đặc biệt

Mô tả

ĐƯỜNG TINH LUYỆN ĐẶC BIỆT

  • Chủng loại sản phẩm: Đường tinh luyện (RE)
  • Trọng lượng: gồm 02 loại (25 kg/bao và 50 kg/bao)

Đặc điểm nổi bật 

  • Đường chất lượng cao cấp, độ tinh khiết cao
  • Độ màu ≤ 20 IU
  • Tạp chất không tan vi lượng
  • Chất lượng ổn định trong thời gian lưu trữ

Liên hệ
Kênh thương mại

Sản phẩm liên quan