Phân bón Đầu Trâu TE Mía 1

Mô tả
Công dụng
 • Phân bón chuyên dùng cho mía
 • Bón lót và thúc đẻ nhánh cho mía
 • Giúp mía ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, lưu gốc tốt
 • Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh vì hạn
 • Tăng năng suất, tăng chữ đường và chất lượng mía
 • Nâng cao độ phì nhiêu của đất
Quy cách đóng gói
 • Đóng gói hai lớp PP/PE
 • Trọng lượng: 50 kg/bao


 


Liên hệ
Kênh thương mại
Thành phần
 • N
  20%
 • P2O5
  10%
 • K2O
  15%
 • CaO
  1%
 • MgO
  1%
 • S
  3%
 • Fe
  25ppm
 • Zn
  5ppm
 • Cu
  5ppm
 • B
  25ppm