Phú Yên đặt mục tiêu sản xuất 136.500 tấn đường niên vụ 2017 - 2018

Các nhà máy đường hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đưa ra mục tiêu niên vụ 2017 - 2018 sẽ sản xuất 136.500 tấn đường, tăng 5,1% so với niên vụ 2016 - 2017. 
Các nhà máy đường hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đưa ra mục tiêu niên vụ 2017-2018 sẽ sản xuất 136.500 tấn đường, tăng 5,1% so với niên vụ 2016-2017. 
phu yen dat muc tieu san xuat 136500 tan duong nien vu 2017 2018
Phú Yên đặt mục tiêu sản xuất 136.500 tấn đường niên vụ 2017-2018.

Thống kê của Ban điều hành Chương trình mía đường, sắn tỉnh Phú Yên cho thấy, diện tích mía niên vụ 2017-2018 đã trồng gần 25.500 ha mía và sản lượng ước đạt 1,73 triệu tấn. Trên cơ sở đó, các nhà máy đường lên kế hoạch ép 1,42 triệu tấn mía, chiếm hơn 81% sản lượng mía.

Nhà máy đường KCP và Nhà máy đường Tuy Hòa đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu mía thương phẩm chiếm 95,8% diện tích cho nông dân; trong đó, đầu tư 329 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu. Riêng nhà máy đường KCP (100% vốn nước ngoài) đầu tư 286 tỷ đồng với định mức 15,7 triệu đồng/ha.

Đồng thời, hỗ trợ vốn không tính lãi cho những nông dân thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng đầu tư trong những năm qua, có diện tích mía lớn và đạt năng suất 80 tấn/ha trở lên để nông dân có điều kiện áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất như mua máy rạch hàng, máy cày, máy trồng mía, xe tải….

Nhà máy đường Tuy Hòa được nâng công suất ép từ 2300 tấn mía/ngày lên 3.200 tấn mía/ngày để đáp ứng nhu cầu cho vùng nguyên liệu được UBND tỉnh Phú Yên quy hoạch là 8.000 ha.

Ngoài ra, để phục vụ cho việc cải tạo, thay thế dần những giống mía cũ, các nhà máy đường cũng đã tuyến chọn giống mía mới cho năng suất cao và hợp đồng với nông dân trồng hơn 1.500 ha mía giống với sản lượng đạt hơn 100.000 tấn để cung cấp cho vùng nguyên liệu.

Niên vụ mía 2016-2017, các nhà máy đường ở tỉnh Phú Yên đã ép hơn 1,3 triệu tấn mía và sản xuất 129.882 tấn đường RS và đường tinh luyện RE, tăng 11,4% so với niên vụ trước.

Thế Lập

TTXVN